Intensivakuten Karolinska Solna

Den 1 maj 2018 stängde vuxenakuten på Karolinska Universitetssjukhuset Solna och ersattes av den nya vårdformen intensivakut. Intensivakuten ska ta emot mycket svårt skadade och svårt sjuka patienter, som behöver sjukhusets högspecialiserade resurser. Exempelvis de som kommer in med ambulanshelikopter eller ambulans. Kontakta 1177 för att komma rätt.

Intensivakuten är inte en akut som man kan gå till, anmäla sig och sätta sig i väntrummet. För den som är vuxen och behöver akut vård finns istället länets sex akutmottagningar samt närakuterna, som är till för både vuxna och barn. Geografiskt närmaste vårdgivare på Solna-området är Närakut Haga, Karolinska vägen 39.

– Intensivakutens uppgift är att ta hand om mycket svårt skadade och allvarligt sjuka. Patienter som verkligen behöver Karolinskas högspecialiserade resurser i det akuta omhändertagandet till exempel efter omfattande skador i en trafikolycka, säger Anna Jansson, chef för Funktionsområde Akut i Solna.

Anna Jansson, funktionsområdeschef, vuxenakuten i Solna

Fler exempel på patienter som intensivakuten tar emot är de som drabbats av dykarsjuka eller rökförgiftning och behöver tryckkammarbehandling eller ECMO (konstgjord lunga). Även patienter som går på återkommande behandling på Karolinska för en allvarlig eller ovanlig sjukdom, kommer att kunna gå via intensivakuten om de blir akut dåliga, men har då kännedom om den möjligheten själva. Patienter vars tillstånd förvärras inne på Karolinskas område, till exempel på närakuten, kan också skickas till intensivakuten.

Hur ska man då tänka när man behöver söka akut vård och är osäker vart man ska vända sig?

- Vid tecken på livshotande sjukdom, eller tillstånd som kräver snabb akut behandling, ska man alltid ringa 112. Sårskador, bensvullnad, akuta allergiska besvär och misstänkta benbrott är exempel på sådant som behandlas på närakuterna. Är man osäker ska man alltid ringa 1177 och fråga om råd, säger Anna Jansson.

Stegvis förändring

Förändringen från akutmottagning till intensivakut har införts stegvis med början hösten 2017. Förändringen hänger ihop med Karolinska Universitetssjukhusets högspecialiserade uppdrag som sjukhuset har fått från Stockholms läns landsting. Här kan du läsa mer om Framtidsplanen för Stockholms hälso- och sjukvård.

Vid öppningen den 1 maj är man kvar i i de gamla lokalerna, men till hösten, planerat till den 28 oktober, kommer intensivakuten att flytta in i Karolinska Universitetssjukhusets nya sjukhusbyggnad i Solna. Då räknar man med att ta emot 15 000 besök per år.

Liknande verksamheter finns i Norden

En specialiserad akutmottagning av det här slaget är unik i Sverige, men inte i Norden. Akuten på Rigshospitalet i Köpenhamn och på Ullevål i Oslo fungerar på liknande sätt. Namnet intensivakut antogs efter att SLL gjorde en undersökning i länet med frågan till invånarna vilket namn som de tyckte fungerade.

För att möta behovet av akut vård har flera närakuter i länet öppnats. Närakut Haga, som drivs av Stockholms läns sjukvårdsområde och öppnade i juni 2017 vid Karolinska, Solna, var den första.

Här kan du se en film om vad som händer den 1 maj! 

Text: Catarina Thepper, foto: Danish Saroee

Mer information om akut vård och vårdformer inom Stockholm

Tio närakuter med samma service, bland annat:

  • Öppet alla dagar klockan 8.00-22.00 och tar emot både vuxna och barn
  • Tillgång till röntgen och laboratorium.
  • Anknytning till akutsjukhus och geriatrisk klinik.
  • Specialister i allmänmedicin och/eller akutläkare, specialistutbildade sjuksköterskor i akutsjukvård.
  • Tillgång till ambulansintag och bakjour.

Fem vårdformer i akuta vården

Den nya organisationen av akut vård i Stockholms läns landsting inkluderar fem vårdformer (tidigare ofta omtalat som "vårdnivåer") som ska underlätta för både patienter och vårdgivare:

  1. 1177 Vårdguiden
  2. Husläkarmottagningar/husläkarjourer
  3. Närakuter
  4. Akutmottagningar
  5. Intensivakut

Läs mer: på 1177.se så fungerar vården i Stockholm

Här hittar du alla nya vårdnivåer, som tex närakuter och akutmottagningar. 

Intensivakuten tar emot fyra kategorier patienter

Patienter med akuta tillstånd som kommer via ambulans och helikopter.

Patienter som går på behandling på Karolinska och insjuknar akut i sin sjukdom.

Patienter med akut tillstånd eller sjukdom som en annan vårdgivare skickar till Karolinska efter kontakt (accepterad remiss)

Patienter med akut hjärtinfarkt i Solna och Sundbyberg.

 

Film om ny struktur för den akuta vården i Stockholms län

Flimen förklarar den nya akutsjukvården i Stockholms län på 150 sekunder.