Intensivakuten flyttar 28 oktober

Intensivakuten flyttar till nya sjukhusbyggnaden och öppnar på den nya adressen, Anna Steckséns gata 33, klockan 06.00 den 28 oktober 2018. Till Intensivakuten kommer mycket svårt skadade eller sjuka patienter som akut behöver Karolinskas högspecialiserade resurser.

I och med flytten den 28 oktober samlas nu bland annat Intensivakuten, traumavården och intensivvården i Karolinskas nya sjukhusbyggnad som har huvudentré på Eugeniavägen 3. På byggnadens tak finns också en helikopterplatta.

Vårdformen intensivakut

Den 1 maj 2018 blev vuxenakuten Solna intensivakut. Intensivakut är en ny vårdform och här tar man emot de allra svårast skadade och sjuka, som kommer med ambulans, helikopter eller har en accepterad remiss.

Det patienter som är aktuella för Intensivakuten är:

 • Trauma- och larmpatienter via ambulans eller helikopter
 • Patienter i behov av akut tryckkammarbehandling eller hjärt-lungmaskin.
 • Patienter som redan går på behandling på Karolinska. Patienter med pågående behandling och som av sin läkare bedöms behöva de högspecialiserade resurserna vid akut insjuknande, får en notering i sin journal i samband med utskrivning och kan tas omhand akut på Karolinska Solna efter kontakt med sjukhuset.

Behov av akut vård – akut vård i länet

Intensivakuten är alltså inte en akut som man bara kan gå till, anmäla sig och sätta sig i väntrummet. Är du vuxen och behöver akut vård är du välkommen till någon av de sex akutmottagningar eller tio närakuter som finns i länet. Kontakta 1177 Vårdguiden för vägledning och för information om vilken vårdform och mottagning som är närmast med hänsyn till ditt vårdbehov. Geografiskt närmaste närakut på Solna-området är Närakut Haga, Karolinska vägen 39.

Läs mer: information om akut vård och vårdformer inom Stockholm

Inom länet finns 10 närakuter med samma service, bland annat:

 • Öppet alla dagar klockan 8.00-22.00 och tar emot både vuxna och barn
 • Tillgång till röntgen och laboratorium.
 • Anknytning till akutsjukhus och geriatrisk klinik.
 • Specialister i allmänmedicin och/eller akutläkare, specialistutbildade sjuksköterskor i akutsjukvård.
 • Tillgång till ambulansintag och bakjour.

Fem vårdformer i akuta vården

Den nya organisationen av akut vård i Stockholms läns landsting inkluderar fem vårdformer:

 1. 1177 Vårdguiden
 2. Husläkarmottagningar/husläkarjourer
 3. Närakuter
 4. Akutmottagningar
 5. Intensivakut

Kontakta 1177 dygnet runt  för sjukvårdsrådgivning och information. Se även 1177.se

Läs mer: på 1177.se så fungerar vården i Stockholm bland annat, vårdnivåer, som tex närakuter och akutmottagningar.