Frågor och svar om sjukhusområdet Solna och nya sjukhusbyggnaden

Under 2018 har hela nya sjukhusbyggnaden fyllts med vård. Flyttarna har skett i omgångar, under året. Sjukhusets huvudentré är på Eugeniavägen 3. Här hittar du svar på en hel del frågor om särskilt nya sjukhusbyggnaden men även om sjukhusområdet i övrigt.

Vilka vårdverksamheter har flyttat in i nya sjukhusbyggnaden?

Under hösten skedde två flyttomgångar, först med neuroverksamheter sedan flyttarde kirurgiska verksamheter, förlossning och intensivakuten in.

Under våren 2018 flyttade framför allt öppenvård inom flera av sjukhusets teman in i byggnaden och en stor del av cancerverksamheten. Även en del annan vårdverksamhet som till exempel sluten vård inom Inflammation och Infektion, flyttade in. Verksamheter inom Hjärta och Kärl och inom Barn finns sedan tidigare i nya byggnaden.

Hur vet jag var på Karolinska Solna mitt besök är?

I din kallelse hittar du information om adressen till den vårdverksamhet på Karolinska Solna du ska till. För adress och kontaktinformation till mottagningar kan du även se  under mottagningar och avdelningar på karolinska.se

Från 23 april är Karolinska Solnas huvudentré på adress Eugeniavägen 3.

Var är Karolinska Universitetssjukhusets huvudentré?

Sjukhusets huvudentré är på Eugeniavägen 3. Huvudéntrén är därmed flyttad från gamla sjukhusbyggnaden på Karolinska vägen 22 till entrén i nya byggnaden på Eugeniavägen 3.

Finns det en information i nya byggnaden? Finns det en provtagningscentral?

Ja. i huvudentrén på Eugeniavägen 3 finns informationsdisk, kassa och självincheckningsautomat. Här kan du få hjälp med dina frågor, hjälp att hitta rätt och beställa taxi och färdtjänst. Receptionen kan även vägleda dig vidare till övriga sjukhusområdet. Självincheckningsautomat finns på flera platser i byggnaden. Information och kassa finns också i några andra byggnader på Solna sjukhusområde med vårdverksamhet.

Hur hittar jag något att äta?

I nya huvudentrén finns café och mat. Det finns även caféer och restauranger inom övriga sjukhusområdet. Se mer information här för mat och övrig service, som apotek, på sjukhusområdet

Vill du Kontakta Karolinska Universitetssjukhuset per telefon?

Ring Karolinska Solna på telefon 08-517 700 00. Om du är patient och har direktkontakt med en mottagning/verksamhet får du hjälp att nå mottagningen via växeln. Karolinska Huddinge nås på 08-585 800 00. Sjukhuset är en enhet, respektive växel kan koppla vidare till den andra.

Hitta hit:

Var finns busshållplats?

Närmaste busshållplats till nya sjukhusbyggnaden heter Karolinska Solna Eugeniavägen. Den finns på Solnavägen, nära Eugeniavägen. Busstorget vid Karolinska Solnas gamla huvudbyggnad finns kvar och hållplatsen heter Karolinska Sjukhuset Norra. Det går också att promenera på sjukhusområdet mellan byggnaderna. Se SL för resväg och bussturer (länk, öppnas i nytt fönster)

Hur hittar jag på området?

Det finns en översiktskarta över hela sjukhusområdet. Kartan innehåller gatuadresser, information om parkering samt beteckningar på byggnader. Här finns översiktlig karta med p-platser, och vägar på området (länk).

Var finns parkering?

Det finns ett parkeringsgarage under nya sjukhusbyggnaden nedfart på Eugeniavägen. Relativt nära finns också ett större parkeringshus på Framstegsgatan 9. Det finns även fler parkeringar inom sjukhusområdet. Se kartan.

Hur fungerar det med taxi och färdtjänst?

För att taxi ska kunna hämta upp och lämna av på ett smidigt sätt, utan att påverka exempelvis ambulansutryckningar, rekommenderas bl a följande: Eugeniavägen nedre 3, 11 och 23, (parkeringsgaraget). En väntplats finns vid Gävlegatan, intill den nya sjukhusbyggnaden. Sedan tidigare finns även en väntplats för taxi vid gamla huvudbyggnaden, vid Karolinska Vägen.

Det finns några parkeringsplatser för färdtjänst på Eugeniavägen i garaget på Eugeniavägen. Det finns parkeringsplatser för färdtjänst utanför entrén på Akademiska stråket.

Hur hittar jag inne i nya sjukhuset?

I kallelsen finns utöver gatuadressen en hänvisning till specifik hiss, våning och område där vårdenheten ligger. De interna adresserna skrivs t ex A5:27 vilket betyder hiss A, våning 5, område 27. Namnet på vårdenheten finns också skyltat vid respektive dörr. Det går också få hjälp att hitta vid skyltar vid sjukhusets reception, i informationsdisk och via översiktsguider inne i byggnaden, vid hissarna.

Inne i byggnaden:

Finns det väntrum vid öppenvårdsbesök och för anhöriga?

Ja, det finns olika typer av rum. I anslutning till patientrummen på avdelningarna finns dagrum. Det finns även olika typer av väntlounger och kommersiella ytor.

Hur fungerar patientmåltider?

De serveras i patientrummet eller om det önskas, i dagrum vid serveringsköken, vid den tid som passar dig. Det finns serveringskök för inneliggande patienter på flera platser i byggnaden. Det finns ett antal måltider att välja mellan och maten som serveras är till viss del ekologisk.

Det finns ett tillagningskök för patientmat i den nya sjukhusbyggnaden.

Finns det rum att sitta i under vårdtiden?

Ja, i närheten av patientrummen vid serveringsköken finns dagrum där du kan äta eller bara sitta ner. För dagpatienter finns utrymmen vid dagvårdsenheter/mottagningar. De allmänna utrymmena i byggnaden är till för alla besökare.

Med enkelrum minskar risken för smittspridning och patientens integritet ökar.

Varför finns det enkelrum?

Enkelrum ger en patientsäkrare miljö, minskar risken för smittspridning och skyddar integriteten. I rummen finns egen toalett, dusch och en extrabädd för närstående. Här finns också tillgång till internet via en Patient-TV som finns i varje rum. Nästan alla rum i nya byggnaden är enkelrum.

Hur är arbetet organiserat på sjukhuset?

Enkelrummen är utformade så att vårdpersonalen kan arbeta i team direkt hos patienten. Det minskar antalet förflyttningar för patienten eftersom fler undersökningar kan göras på rummen. Organisationen och arbetssätten utgår från patienten och patientens väg genom vården och är utformad utifrån medicinska teman som har patientens samlade behov i centrum.

Finns det möjlighet till aktiviteter för inneliggande barn och unga?

Ja, barn och ungdomar kan på olika sätt delta i och uppleva aktiviteter under sjukhusvistelsen. Det finns ett särskilt utrymme där det går bra att sitta och läsa eller bara vara. Det finns även rum med aktiviteter för lite äldre barn. En lekterapi för mindre barn ger möjlighet till lek och skapande. Dessutom finns mobil verksamhet för barn och ungdomar samt en skolverksamhet. Under din vistelse kan du också råka träffa någon av sjukhusets clowner.

Var kan jag gå för en stunds stillhet?

Längst inne i huvudentrén finns präst, pastor, diakon och Imam tillgängliga för andliga och existentiella frågor. Hit kan du komma oavsett om du är troende eller inte.
Sjukhuskyrkan samarbetar med olika religiösa trossamfund och organisationer. Du eller din närstående är välkomna att vända er hit för stöd.

Hur transporteras material i byggnaden?

Transport av material görs med tystgående automatiserade truckar (AGV:er) utan miljöstörande utsläpp. De transporterar patientmat, patient- och sängtextilier, sterilgods och läkemedel mm. Varje truck har ett namn. Det är barn som gett truckarna namn.

När är hela byggnaden färdig?

Nya sjukhusbyggnaden och även intilliggande forskningsbyggnaden BioClinicum är färdigbyggd. I nya sjukhuset samlas den mest avancerade och högspecialiserade vården. Under 2018 har flera inflyttningar genomförts i omgångar.

Vad händer på sjukhusets område i övrigt?

Det bedrivs fortsatt vård även i fler byggnader på sjukhusområdet. Gamla huvudbyggnadens entré på Karolinska vägen 22 är öppen. En del av Karolinskas öppenvård för vuxna och barn samt barndagoperation samlas på Karolinska vägen 37-39 (i dåvarande byggnaden för Astrid Lindgrens Barnsjukhus). På Karolinska vägen 39 finns också Närakut Haga för barn och vuxna.

Varför sker det förändringar inom vården på Karolinska?

Förändringarna är en central del i SLL:s framtidsplan för hälso- och sjukvården. Det är den största förändringen någonsin inom Stockholms hälso- och sjukvård. Karolinska med den nya sjukhusbyggnaden är en central del i förändringen. Sjukhuset ska bedriva högspecialiserad och specialiserad vård. I enlighet med uppdraget pågår fortsatt flytt av vård till nya sjukhusbyggnaden. Samtidigt, som en del i den nya nätverkssjukvården i länet, flyttar en del vård från Karolinska Solna till andra vårdverksamheter i länet.

I enlighet med det högspecialiserade uppdraget stängde Karolinska Solnas vuxenakut den 1 maj och har ersatts av en så kallad intensivakut.
Barnakuten i Solna fungerar som tidigare och finns på Anna Steckséns gata 35.

Läs mer om Stockholms läns landstings satsningar inom hälso- och sjukvården här

Flytten av vårdverksamheter till nya sjukhusbyggnaden i Solna

Se bildspelet som visar var vården flyttat in. Det sista av de fyra "flyttpaketen" 2018 genomfördes 28 oktober. Vi flyttade in på ca 100 000 m² under 2016 och under 2018 flyttade vi in på ytterligare ca 145 000 m².