Den 7 oktober flyttar verksamheter inom Neuro

Den 7 oktober flyttar tema Neuro i Solna från nuvarande lokaler. Detta innebär att neurokirurgmottagningen, neuroröntgen och samtliga vårdavdelningar flyttar till nya lokaler i den nya sjukhusbyggnaden med huvudentré på Eugeniavägen 3. Neurologmottagningen flyttar till Karolinska vägen 37A, som är en av de äldre byggnaderna på sjukhusområdet Solna.

Tema Neuro har huvudansvaret för neurologisk sjukvård i Stockholm och är ensamutövare av neurokirurgi, ryggmärgsskadevård, trombektomier vid stroke och strålknivskirurgi. Temat samlar tretton patientflöden inom neurosjukvård med framstående forskning, utbildning och innovation. Den 7 oktober flyttar nu alltså tema Neuros verksamheter i Solna till nya sjukhusbyggnaden på Eugeniavägen. Därutöver flyttar Neurologmottagningen till Karolinska Vägen 37A.

Information till patienter i samband med flytt

De patienter som berörs av flyttarna får information och flyttkort i sin kallelse. Det finns även anslag och kartor på plats. Inneliggande patienter och anhöriga på flyttdagen får skriftlig och muntlig information i god tid innan flytt. Vårdguiden och karolinska.se kommer vara uppdaterade med våra nya adresser.

Flytten till de nya lokalerna ger moderna miljöer med såväl patienten som med utveckling av sjukhusets högspecialiserade och specialiserade uppdrag i fokus. Patientrummen i de nya vårdavdelningarna är enkelrum med en extrabädd för närstående. Förutom högre integritet bidrar enkelrummen till att minska smittspridning och vårdrelaterade infektioner. Rummens utformning och storlek skapar också förutsättningar för tema Neuros vårdpersonal att arbeta i team direkt hos patienten.

Sjukhusets förberedelser vid flytt

Flyttarna av sjukvårdsverksamhet till den nya sjukhusbyggnaden i Solna görs i fyra så kallade flyttpaket. Två flyttar skedde under våren och två är planerade under hösten 2018. Tema Neuro är den första av höstens flyttar. Ett stort utbildnings- och träningsprogram för medarbetarna har föregått flytten.

Under perioden kring flytt kommer färre patienter vara inskrivna än normalt, så att personalen hinner med att både vårda de inneliggande patienterna och att flytta och starta upp i nya lokaler. Ambitionen med flyttplaneringen är dock att så få patienter som möjligt ska påverkas. Karolinska kommer att kunna ta hand om flertalet patienter själva, genom att exempelvis ge patienter vård hos kollegor i Huddinge istället för i Solna. De patienter som berörs av detta får särskild information om det.

Mer information

Fakta om Tema Neuro

  • Tema Neuro har huvudansvaret för neurologisk sjukvård i Stockholm och är ensamutövare av neurokirurgi, ryggmärgsskadevård, trombektomier vid stroke och strålknivskirurgi.
  • Verksamheten tar emot cirka 75000 patientbesök/kontakter per år och genomför 2500 operationer varav 450 är strålkirurgiska ingrepp.
  • Här ingår 13 patientflöden inom de tre patientområdena: Neurovaskulära sjukdomar, CNS-tumör och förvärvad rygg- och hjärnskada och Nervfunktioner .
  • Temat ansvarar för utbildning inom flera yrkeskategorier på specialist- och grundläggande nivå. Här finns en stark forskningsverksamhet och det pågår cirka 50-100 forskningsprojekt.
  • Inom temat arbetar 650 medarbetare i både Solna och Huddinge.

Läs mer om Tema Neuros verksamhet här