Datum för flyttar till nya sjukhusbyggnaden Solna 2018

Under 2018 sker ett flertal flyttar på sjukhusområdet i Solna. Verksamheter flyttar in i nya sjukhusbyggnaden i omgångar både under våren och under hösten. De patienter som är berörda av flyttarna får information i kallelsen.

Visualisering av vårens flytt av vårdverksamheter till nya sjukhusbyggnaderna i Solna.

Verksamhet från fem Teman och tre Funktioner flyttar in i två "flyttpaket" under våren. Vi flyttade in på ca 100 000 m² 2016 och under våren och hösten 2018 flyttar vi in på ytterligare ca 145 000 m²

 

Flyttarna av sjukvårdsverksamhet till den nya sjukhusbyggnaden kommer att gå i fyra så kallade flyttpaket.

Flyttar under våren - datum och de verksamheter som ingår i de olika flyttpaketen:

Flyttdatum för höstens flyttar:

  • Flyttpaket 3, neuroverksamheten, flyttar den 7 oktober.
  • Flyttpaket 4, akutmottagningen för vuxna, d v s den nya intensivakuten, operation, intensivvård resterande vårdavdelningar samt förlossningen flyttar den 28 oktober.
Eugeniavägen 3, den blivande huvudentrén till nya sjukhusbyggnaden i Solna.

Flyttdatum är den dag då "adressändring" sker, dvs då patienterna flyttas fysiskt till den nya byggnaden och även flyttas virtuellt till de nya vårdenheterna i TakeCare. Flytt av utrustning och material pågår hela veckan fram till respektive flyttdatum. 

De fortsatta förberedelserna

De fastställda datumen behövs för att verksamheterna ska kunna fortsätta sin mer detaljerade planering. Förberedelserna omfattar bl.a. inventering och utrensning av inventarier, utrustning och förrådsartiklar, uppdatering av rutiner och annan planering för en säker patientflytt.

Tema- och funktionsledningarna kommer kontinuerligt under dessa förberedelser att stämma av arbetet. Om inte en patientsäker flytt kan genomföras så kommer nya datum att sättas tills tillräckliga förberedelser gjorts.