Om flyttarna till nya sjukhusbyggnaden Solna

Den 28 oktober genomfördes den sista stora flytten till Karolinskas nya sjukhusbyggnad. Då flyttade bland annat förlossning, intensivakuten, intensivvård och traumavården. De patienter som är berörda av flyttarna får information i kallelsen. Här finns även listor med verksamheter berörda av flyttarna.

Flyttarna av sjukvårdsverksamhet till den nya sjukhusbyggnaden har gjorts i fyra så kallade flyttpaket under 2018. Detta med två flyttpaket under hösten och under våren genomfördes två flyttpaket.

Flyttdatum för höstens flyttar och verksamheter som ingår:

Mottagningar och avdelningar

Flyttar som ägde rum under våren 2018:

  • Öppenvård inom olika specialiteter samt viss slutenvård flyttade den 22 april (flyttpaket 1).
  • Delar av cancerverksamheten flyttade den 13 maj (flyttpaket 2)

Första flyttarna till nya byggnaden november 2016:

Den 20 november 2016 flyttade patienter inom hjärt-, lung- och thorax in. Veckan därefter, 27 november flyttade verksamheter inom Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Solna in, inklusive barnakutmottagningen.

Bakgrund: Flyttförberedelserna

Utifrån de faställda datumen har verksamheterna kunnat arbeta med detaljerad planering. De noggranna förberedelserna inför flyttarna har omfattat bland annat inventering och utrensning av inventarier, utrustning och förrådsartiklar, uppdatering av rutiner och annan planering för en säker patientflytt. Flytt av utrustning och material har pågått hela veckan inför respektive flyttdatum.

Tema- och funktionsledningarna har kontinuerligt under förberedelserna stämt av arbetet.

Inför flyttarna: Om inte en patientsäker flytt kan genomföras så kommer nya datum att sättas tills tillräckliga förberedelser gjorts.