Om flyttarna till nya sjukhusbyggnaden Solna

Den 28 oktober 2018 genomfördes den sista stora flytten till Karolinskas nya sjukhusbyggnad. Då flyttade bland annat förlossning, intensivakuten, intensivvård och traumavården in. I kallelsen finns information om adress till den verksamhet som du som patient ska besöka.

Flyttarna av sjukvårdsverksamhet till den nya sjukhusbyggnaden har gjorts i fyra så kallade flyttpaket under 2018. Detta med två flyttpaket under hösten och två under våren.

Flyttar under 2018

  • Den sista stora flytten genomfördes den 28 oktober 2018. Då flyttade akutmottagningen för vuxna, d v s den nya intensivakuten, operation, intensivvård resterande vårdavdelningar samt förlossningen
  • Neuroverksamheten flyttade 7 oktober
  • Öppenvård inom olika specialiteter samt viss slutenvård flyttade den 22 april (flyttpaket 1).
  • Delar av cancerverksamheten flyttade den 13 maj (flyttpaket 2)

Första flyttarna till nya byggnaden november 2016:

Den 20 november 2016 flyttade patienter inom hjärt-, lung- och thorax in. Veckan därefter, 27 november flyttade verksamheter inom Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Solna in, inklusive barnakutmottagningen.

Bakgrund: Flyttförberedelserna

Utifrån de faställda datumen har verksamheterna kunnat arbeta med detaljerad planering. Förberedelserna inför flyttarna har omfattat bland annat inventering och utrensning av inventarier, utrustning och förrådsartiklar, uppdatering av rutiner och annan planering för en säker patientflytt. Flytt av utrustning och material har pågått hela veckan inför respektive flyttdatum.

Tema- och funktionsledningarna har kontinuerligt under förberedelserna stämt av arbetet.