Vårdgaranti för dig som patient

Vårdgarantin innebär att du som patient ska få vård inom en viss tid. Den är en lagstadgad del av hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Vårdgarantin anger inom vilka tidsgränser du ska erbjudas vård. Däremot reglerar vårdgarantin inte om vård ska ges eller vilken vård du ska få. Det är alltid den medicinska bedömningen som avgör om och när du kan få vård inom vårdgarantins gränser.

Vårdgaranti på Karolinska Universitetssjukhuset har i syfte att hjälpa patienter att få nybesök och behandling inom vårdgarantins ramar.

Besök hos specialist, nybesök inom 30 dagar

Du ska erbjudas ett nybesök inom 30 dagar till den specialiserade vården, räknat från den dagen beslut om remiss fattades.

Operation/behandling och viss specifik utredning inom 90 dagar

Om man inom den specialiserade vården bedömer att du behöver behandling, till exempel operation, ska du erbjudas den så snart som möjligt, dock senast inom 90 dagar från att beslut om operation/behandling tagits.

Specifika utredningar som omfattas av vårdgaranti är:

 • Dyslexiutredningar
 • Minnesutredningar
 • Neuropsykiatriska utredningar, till exempel för Aspergers syndrom och ADHD

OBS! Vårdgarantin omfattar INTE:

 • Väntetider till undersökningar och provtagning (t ex röntgen och laboratorieundersökningar)
 • Vaccinationer
 • Intyg
 • Hälsoundersökning
 • Utredningar
 • Utprovning av hjälpmedel, däremot ingår utprovning av hörapparat

Mer information om Vårdgaranti finns på 1177.se

Om du har frågor gällande din väntetid, kontakta gärna oss på Vårdgaranti Karolinska Universitetssjukhuset. OBS! vårdgaranti gäller Stockholmsläns invånare.

 • Tel: 08-517 733 00

 • Telefonlinjen är öppen tisdagar, onsdagar och torsdagar kl 06:00-12:00
 • Du kommer att bli uppringd samma dag.
 • OBS! Det visas dolt nummer när vi ringer dig.

Har du frågor kring ombokning och avbokning av ett besök kontakta vårdenheten du har tid hos. Kontaktuppgifter hittar du i din kallelse.