Spärr av patientjournal eller beställa loggutdrag

Spärr av patientjournal (TakeCare)

Enligt patientdatalagen har du som patient rätt att genast få dina uppgifter spärrade i din journal. En spärr innebär att bara behörig personal inom den vårdverksamheten kan se dina uppgifter.

Spärr kan sättas dels gentemot andra vårdenheter på sjukhuset, dels gentemot andra vårdgivare (Utanför Karolinska Universitetssjukhuset och inom Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO).

Du kan bara begära spärr av journaluppgifter som gäller din egen person. Vårdnadshavare kan inte begära spärr av sitt barns journal.

Loggutdrag

Du har rätt att ta del av vilka användare på Karolinska Universitetssjukhuset som har tagit del av dina journaluppgifter i journalsystemen TakeCare och/eller Orbit.

TakeCare är Region Stockholms huvudsakliga journalsystem. Orbit är ett journalsystem som används på alla opererande enheter samt inom anestesi och uppvakningsenheter på Karolinska Universitetssjukhuset.

För att underlätta vår hantering av loggutdragen önskar vi få en skriftlig begäran från dig per post som du skickar enligt adressen längst ner på denna sida.

Begäran ska innehålla:

  • namn
  • personnummer
  • telefonnummer
  • tidsperiod som loggutdraget ska innefatta
  • vilket journalsystem du önskar få loggutdraget från (TakeCare och/eller Orbit)

Loggutdraget skickas till folkbokföringsadressen med rekommenderat brev. Loggutdraget innehåller datum och klockslag när användaren tagit del av din journal, för- och efternamn, användarens organisatoriska tillhörighet samt titel.

 Har du frågor om din begäran om spärr eller loggutdrag ringer du: 08-123 774 21

Hävning av förseglad patientjournal via 1177

Genom att försegla din åtkomst till e-tjänsten Journalen stänger du av möjligheten för dig själv och dina eventuella ombud att läsa din journalinformation via nätet.

Om du själv har förseglat din journal och vill häva förseglingen kan vi hjälpa dig att göra detta. Du måste själv begära hävning av förseglad patientjournal, det kan inte göras av ombud eller person med fullmakt. Du behöver legitimera dig.  

 

Söker du information om registerutdrag? Här kan du läsa om registerutdrag och vad det innebär.  

 

Allmän besökstid helgfria vardagar klockan 09:00-12:00

Övriga öppettider vid besök, tryck på denna länk.

Enheten för Registratur och informationshantering
Registratorsfunktionen
Karolinska Universitetssjukhuset Solna
Norrbacka S3:U1
Eugeniavägen 29,
171 76 Stockholm 

Inför besöket

Kom ihåg att ta med legitimation.

Under besöket

Våra tjänster är kostnadsfria men observera att vi tar ut avgifter för materialkostnad vid beställning av loggutdrag

Efter besöket

Frågor efter besöket? Se vårt telefonnummer och telefontider.

Praktisk information

Besök sidan För Patienter för allmän patientinformation: service på sjukhuset, dina rättigheter som patient, vanliga frågor och svar samt din journal med mera.