Spärr av patientjournal eller beställa loggutdrag

Spärr av patientjournal (TakeCare)


Enligt patientdatalagen har du som patient rätt att genast få dina uppgifter spärrade i din journal. En spärr innebär att bara behörig personal inom den vårdverksamheten kan se dina uppgifter. Om du spärrar din journal innebär det att du inte längre kan läsa din journal på 1177.

Spärr kan sättas dels gentemot andra vårdenheter på sjukhuset, dels gentemot andra vårdgivare (Utanför Karolinska Universitetssjukhuset och inom Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO). Vi kan endast spärra din journal på Karolinska Universitetssjukhuset.

Du kan bara begära spärr av journaluppgifter som gäller din egen person. Vårdnadshavare kan inte begära spärr av sitt barns journal.

Loggutdrag

Du har rätt att ta del av vilka användare på Karolinska Universitetssjukhuset som har tagit del av dina journaluppgifter i journalsystemen TakeCare och/eller Orbit. TakeCare är Region Stockholms huvudsakliga journalsystem. Orbit är ett journalsystem som används på alla opererande enheter samt inom anestesi och uppvakningsenheter på Karolinska Universitetssjukhuset.

För att underlätta vår hantering av loggutdragen önskar vi få en skriftlig begäran från dig per post som du skickar enligt adressen längst ner på denna sida.

Begäran ska innehålla:

 • namn
 • personnummer
 • telefonnummer
 • tidsperiod som loggutdraget ska innefatta. (Du kan tidigast begära ett loggutdrag från 1 juli 2008).
 • vilket journalsystem du önskar få loggutdraget från (TakeCare och/eller Orbit)
   

Loggutdraget skickas till folkbokföringsadressen med rekommenderat brev, du kan även välja att hämta det under besökstiden. Loggutdraget innehåller datum och klockslag när användaren tagit del av din journal, för- och efternamn, användarens organisatoriska tillhörighet samt titel.

Nedan finns blanketter för Spärr och Loggutdrag, vi tar inte emot begäran via mail utan endast via besök, 1177 eller post. Vid spärr via besök eller post skickar vi en bekräftelse med rekommenderad post.

Blankett för att spärra din patientjournal

Blankett för att begära ett loggutdrag 

Loggutdrag

Du har rätt att ta del av vilka användare på Karolinska Universitetssjukhuset som har tagit del av dina journaluppgifter i journalsystemen TakeCare och/eller Orbit. TakeCare är Region Stockholms huvudsakliga journalsystem. Orbit är ett journalsystem som används på alla opererande enheter samt inom anestesi och uppvakningsenheter på Karolinska Universitetssjukhuset.

För att underlätta vår hantering av loggutdragen önskar vi få en skriftlig begäran från dig per post som du skickar enligt adressen längst ner på denna sida.

Begäran ska innehålla:

 • namn
 • personnummer
 • telefonnummer
 • tidsperiod som loggutdraget ska innefatta. (Du kan tidigast begära ett loggutdrag från 1 juli 2008).
 • vilket journalsystem du önskar få loggutdraget från (TakeCare och/eller Orbit)

Loggutdraget skickas till folkbokföringsadressen med rekommenderat brev. Loggutdraget innehåller datum och klockslag när användaren tagit del av din journal, för- och efternamn, användarens organisatoriska tillhörighet samt titel.

Hävning av förseglad patientjournal via 1177

Genom att försegla din åtkomst till e-tjänsten Journalen stänger du av möjligheten för dig själv och dina eventuella ombud att läsa din journalinformation via nätet.

Om du själv har förseglat din journal och vill häva förseglingen kan vi hjälpa dig att göra detta. Du måste själv begära hävning av förseglad patientjournal, det kan inte göras av ombud eller person med fullmakt. Du behöver legitimera dig.  

 

Söker du information om registerutdrag? Här kan du läsa om registerutdrag och vad det innebär.  

Kontaktinformation


Telefon: 08-123 757 52

Besöksadress:
Karolinska Universitetssjukhuset Solna
Informationen och Centralkassa vid Eugeniavägen 3
171 76 Stockholm 
Öppetider för Centralkassan

Vid hämtning av handlingar ta en nummerlapp vid Centralkassan.

Telefontider vid frågor om spärr eller loggutdrag

Måndag till fredag 09:00-11:00 och 13:00-14:00

Ändrade telefontider

I samband med helgdagar och aftnar har registratorsfunktionen ändrade öppttider

 

 

 

Inför besöket

Kom ihåg att ta med legitimation.

Under besöket

Kom ihåg att ta med legitimation.

Efter besöket

Frågor efter besöket? Se vårt telefonnummer och telefontider.

Praktisk information

Besök sidan För Patienter för allmän patientinformation: service på sjukhuset, dina rättigheter som patient, vanliga frågor och svar samt din journal med mera.