Hur får sjukvården använda dina prover?

Som patient behöver du ofta lämna prov, till exempel blodprov eller vävnadsprov. Många av dessa sparas i en så kallad Biobank, framför allt för att du ska få en säkrare vård och behandling. Den som ställer diagnos kan behöva jämföra ett nytt prov med ett tidigare sparat prov. Sparade prov är också viktiga för att läkaren ska kunna välja rätt behandling.

Samtycke krävs

Alla prover som tas för din vård sparas inte, vanliga blod- eller urinprover förstörs som regel när analysen är klar och biobankslagen gäller bara prover som sparas mer än två månader efter analys.

Lämnas ett prov i sjukvården får det sparas bara om du som är patient säger ja. Om du i efterhand vill begränsa sitt samtycke till förvaring eller kassera prov ska du skicka en Nej-talong till Regionalt Biobankscentrum (RBC).

Vad är en biobank?

En biobank är en organiserad samling prover som
• kan härledas till viss person
• samlats in inom ramen för hälso- och sjukvården
• bevarats längre tid än två månader efter avslutad analys.

Syftet med att spara prover är framför allt för att säkra din egen vård och behandling men prover används även för vetenskapliga studier och  kvalitets- och utvecklingsarbete inom vården. Biobanker är mycket värdefulla även vid forskning.

Stockholms medicinska biobank

Stockholms medicinska biobank är en del av Stockholms läns landstings plan för framtidens hälso- och sjukvård och har som mål att skapa bättre förutsättningar för vård och medicinsk forskning.

Mer än 6 miljoner prover hanteras årligen av vården i Stockholms län. Stockholms medicinska biobank samordnar, underlättar och effektiviserar biobanksarbetet i regionen och fungerar som en central resurs för insamling, förvaring, tillgängliggörande och användning av gemensamma biobanksprover. Som service- och kunskapsorganisation erbjuder Stockholms medicinska biobank sina tjänster till hälso- och sjukvårdens forsknings och utvecklingsprojekt, akademiska forskargrupper samt näringsliv.

Sedan den 15 oktober 2015 hanteras Karolinska Universitetssjukhusets biobanksärenden av Stockholms medicinska biobank.

Information om biobank