Program hösten 2018

Här presenteras höstens program på Vårdforum.

Nedan kan du läsa programmet för Vårdforum hösten 2018. 

Alla aktiviteter sker i Vårdforums lokaler i sjukhusets huvudentré på Eugeniavägen 3 i Solna. Du hittar oss mellan Pressbyrån och Provtagningen.

Vill du går det också att kontakta oss på e-post:
vardforumsolna.karolinska@sll.se 

November

15 november klockan 9.00-14.00

Internationella trycksårsdagen

Välkommen till Vårdforum som i år uppmärksammar den internationella trycksårsdagen 15 november med en temadag mellan klockan 9-14. Den internationella trycksårsdagen syftar till att sätta fokus på att trycksår fortfarande är ett problem och att med ökad kunskap kan trycksår förhindras att uppstå.

Programmet repriseras varje timma vid klockslagen: 9.30, 10.30, 11.30, 12.30 och 13.30.

Värd för internationella trycksårsdagen är Eila Sterner, med.dr. och leg.sjuksköterska på tema Trauma och Reparativ Medicin samt omvårdnadsansvarig för patientområde trauma. Programmet består bland annat av:

  • Eila Sterner inleder och berättar om bakgrunden till den internationella trycksårsdagen.
  • "STOP trycksårsfilm" visas.
  • Eila Sterner berättar om trycksår och förebyggande åtgärder samt sårläkningsprinciper och hygien i samband med trycksår.
  • Du får ta del av olika metoder för sittkomfort för att förebygga trycksår.
  • Du som är personal får tips om ett digitalt utbildningsprogram, PUCLAS, för att lära dig mer om trycksår.
  • Du har möjlighet att ställa frågor och samtala om trycksår med Eila.

22 november klockan 10.00-11.00 

Stöd till barnfamiljer – Family Talk Intervention

Hur är det att vara barn i en familj där en förälder eller barnet är sjukt? Anna Patzauer Personne, socionom, och Åsa Högman, diakon, och doktorand Rakel Eklund berättar om stödprogrammet som ingår i ett forskningsprojekt på Ersta Sköndal Bräcka Högskolas Palliativa forskningscentrum.

27 november klockan 10.00-11.00

Medicinsk Teknik

Du får träffa Andreas Hultgren, som är civilingenjör och jobbar som medicinteknisk ingenjör på röntgen. Andreas har jobbat på Karolinska i 10 år och varit med i planeringen av röntgenavdelningen på Nya Karolinska samt som tekniskt funktionsansvarig under flyttarna från Gama Karolinska.

December

5 december klockan 13.00 - 14.00

Författarmöte: Fysioterapi i palliativ vård

Välkommen till höstens författarmöte med Erika Franzén och Sylvia Sauter. Erika Franzén, fysioterapeut och FOU-chef på Funktion Hälsoprofessioner, har tillsammans med Sylvia Sauter och Ammis Lubcke, skrivit en bok om fysioterapi och rörelseglädje tills livet tar slut. Att fortsätta röra sig och träna, fastän man är i ett palliativt skede, bidrar till ökad livskvalité, då patienterna kan behålla sin självständighet så länge som möjligt.