Temadagar våren 2019

Här presenteras vårens temadagar på Vårdforum.

Alla temadagar är i Vårdforums lokaler som du hittar i sjukhusets huvudentré på Eugeniavägen 3 i Solna. Alla är välkomna, det är kostnadsfritt att delta och ingen föranmälan krävs.

Vill du går det också att kontakta oss på e-post:
vardforumsolna.karolinska@sll.se 

Hjärtats dag på Vårdforum

14 februari klockan 10.00-14.00

Välkommen till Vårdforum som uppmärksammar Hjärtats dag den 14 februari med en drop in-dag mellan klockan 10-14. Då kan du se filmer om hjärt-lungräddning, öva praktiskt på hjärt-lungräddning på dockor för baby, junior och vuxen. Instruktörer finns på plats för att visa hur du gör om någon behöver din hjälp.

Du kan göra blodtryckmätning och du får träffa olika personal som har hjärtat i fokus, bland annat medverkar SMS Livräddare och personal från Tema Hjärta och Kärl. Medverkar gör också Mattias Lidin, livsstilsforskare med inriktning hjärta-och kärlförebyggande insatser, som kommer kunna ge generella livsstilsråd utifrån ett personligt perspektiv.

Nytt tillfälle för hjärtats dag blir 16 oktober då Vårdforum uppmärksammar Re-Start-Heart-day.

Sällsynta dagen på Vårdforum

6 mars klockan 9.00 - 16.00

I Sverige lever idag ungefär en halv miljon människor med en sällsynt diagnos. Man brukar säga att det finns runt 7 000 olika sällsynta diagnoser. I huvudsak handlar det om syndromdiagnoser som har genetiska orsaker, multiorganproblematik och leder till flera olika funktionsnedsättningar. Med den här dagen vill vi sprida kunskap om det sällsynta och fästa uppmärksamheten på sällsynthetens dilemma.

Varmt välkommen till en dag på Vårdforum fylld av sällsynt mingel, intressanta föreläsningar, patientföreningar och patientföreträdare.

Program i föreläsningssal Torsten Wiesel enligt följande:
9.30 Vägen till diagnos - Anna Lindstrand, biträdande överläkare och enhetschef på klinisk genetik.
10.30 Hur vårdar vi de sällsyna barnen - AnnaMaria Tollne, specialistsjuksköterska Barn och ungdom på Högspecialiserad Barnkirurgi och Gastromedicin.
11.30 Forskning kring levnadsperspektiv - Ann Nordgren, professor i klinisk genetik med över 20 års erfarenhet från området.
12.30 Tandvård och tandhälsa vid sällsynta diagnoser - Karin Högkil, specialisttandläkare från Eatmaninsitutet med mångårig erfarenhet kring speciella tandvårdsbehov för Sällsynta diagnoser.
13.30 Samspel för en lyckad kunskapsstyrning i region Stockholm kring de Sällsynta diagnoser - Björn Wettermark, Region Stockholm, Anna Zucco, processledare för NO Sällsynta diagnoser, Region Stockholm, Ulrika Westin, SKL, och Maria Johansson Soller, ledare för CSD Karolinska.
14.30 De viktiga expertteamen - Thomas Wester, ansvarig för Expertteamet för Gastro-intestinala diagnoser och Rula Zain, ERN-ansvarig på CDS Karolinska.

Nyfiken på att veta mer? Kontakta någon av oss:
karin.hogvall@sallsyntadiagnoser.se
kristina.gustafsson-bonnier@sll.se

Ett samarrangemang med Riksförbundet Sällsynta diagnoser och Centrum för Sällsynta diagnoser.

Addison dag på Vårdforum

10 april klockan 10.00 - 14.00

Välkommen till drop in på Vårdforum om den ovanliga sjukdomen Addison. Addisons sjukdom drabbar ca 50 personer årligen oavsett ålder och är en potentiell dödlig sjukdom. Dagen innehåller bland annat:

  • Patientföreträdare som berättar om egna erfarenheter och upplevelser. Du har också möjlighet att ställa frågor om addison till patientrepresentanterna.
  • Svenska Addisonföreningen deltar och berättar om vad de som förening gör för att sprida kunskap om en sällsynt sjukdom.
  • Filmvisning, bokbord och annan viktig information om Addisons sjukdom.

Ett samarrangemang med Svenska Addisonföreningen.

 

Internationella Lupus-dagen på Vårdforum


10 maj klockan 9.00 - 12.00


Kom och träffa Riksföreningen för SLE på Vårdforum på den internationella Lupus-dagen den 10 maj mellan klockan 9 - 12. Riksföreningen för SLE är en rikstäckande förening inom Reumatikerförbundet. Välkommen att träffa Riksföreningen som vill öka kunskapen om och synliggöra Lupus i samhället samt vara ett stöd för dem som lever med diagnosen.

"SLE står för systemisk lupus erythematosus. Det är en autoimmun inflammationssjukdom som innebär att immunförsvaret angriper den egna kroppen".                                                                                Källa: 1177 Vårdguiden

 

Sola Säkert på Vårdforum


13 maj klockan 10.00 - 12.00

Välkommen till drop in på Vårdforum måndag 13 maj mellan klockan 10 - 12 och träffa Cancerrådgivningen. Du får lära dig mer om goda solvanor och hur du kan sola säkert inför den kommande sommaren.

Cancerrådgivningens solråd består av:

  •  Sätt på dig en hatt som skuggar ansikte, hals och öron.
  • Använd solskyddande kläder som täcker så stor del av kroppen som möjligt.
  • Sök skugga och undvik solen mitt på dagen.
  • Använd solglasögon som täcker så stort område runt ögonen som möjligt.
  • Använd solskyddsmedel med hög skyddsfaktor mot UVB/UVA-strålning. Smörj in huden flera gånger under dagen, särskilt om du badar eller svettas mycket.

Det är särskilt viktigt att skydda barn och ungdomar! Deras hud är extra känslig för strålning.
Cancerrådgivningen finns till för alla som berörs av cancer: patienter, närstående eller bar aom du har frågor om cancer. De som arbetar på Cancerrådgivningen är specialistsjuksköterskor med utbildning i samtalsstöd och med lång erfarenhet inom cancervården.