Program hösten 2018

Här presenteras höstens program på Vårdforum. September är först ut.

Nedan kan du läsa programmet för Vårdforum september 2018. Det går också att ladda ner det som PDF här.

Fokus kognition

3 september klockan 13.00-14.00

Invigning

Hösten invigs på Vårdforum. Alla är välkomna till Karolinska Universitetssjukhusets huvudentré i Solna på Eugeniavägen 3. Då presenteras höstens program och Vårdforum förklaras formellt öppet.

4 september klockan 10.00-11.00

Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum är ett nationellt kompetenscentrum som arbetar med att sprida kunskap om demensfrågor och är en länk mellan forskning och praktik. Tillsammans med andra aktörer arbetar Svenskt Demenscentrum för en positiv utveckling av vård och omsorg, som är en hörnsten i ett demensvänligt samhälle. Detta talar Wilhelmina Hoffman om som är geriatriker och chef för Svenskt Demenscentrum.

5 september klockan 10.00-11.00

Från tre månader till fem dagar

Marie Rydén, specialistläkare på Tema Åldrande, berättar om den nya högspecialiserade kognitiva mottagning för yngre arbetsföra personer. Tidigare tre månaders utredning ska minskas till fem dagar.

6 september 10.00-11.00

Finns det en lösning på Alzheimers sjukdom?

Liselotte Jansson, generalsekreterare för Alzheimerfonden, talar om möjligheten att hitta en lösning på Alzheimers sjukdom.

11 september klockan 10.00-12.00

Queen Silvia Nursing Award

Queen Silvia Nursing Award är ett stipendium för sjuksköterskestudenter på grund- och specialistnivå, där studenterna ansöker genom att skicka in innovativa idéer som kan förbättra vården av, och livskvalitén, för äldre och personer med demenssjukdom. Målet med stipendiet är att bidra till hållbara lösningar och arbetssätt för framtidens äldre- och demensvård.

MemoryBox är en mobilapplikation som syftar till att främja delaktighet och social samvaro för äldre och personer med demensdiagnos. Applikationen kan hjälpa anhöriga och vårdpersonal att främja samtal med den äldre samt aktivera långtidsminnen. Applikationen innehåller visuella, musikaliska och skrivna konversationstips och minnessupport.

13 september klockan 10.00-11.00

Första hjälpen vid akut förvirring

Margareta Skog, bland annat omvårdnadsansvarig Tema Åldrande, berättar om sin nya bok "Första hjälpen vid akut förvirring".

13 september klockan 13.00-14.00

Livsval och demens

Krister Håkansson, forskare vid Karolinska Institutet, berättar bland annat om sin forskning om hur livsval och sociala faktorer kan påverka riskerna för att utveckla demenssjukdomar.

18 september klockan 13.00-14.00

Att motverka kognitiv försämring

Krister Håkansson återkommer! Denna gång berättar Krister om olika interventionsprogram för att motverka kognitiv försämring hos personer som är i riskzonen för att drabbas av demens eller som är i ett tidigt skede av sjukdomen.

19 september klockan 13.00-14.00

Mental prestation och stress

Cecilia Stenfors talar om kognitiva funktioner och stress. Cecilia är forskare på Karolinska Institutet och studerar yttre miljöfaktorer och inre biologiska processer som påverkar kognitiv funktion och prestation.