Temadagar våren 2019

Här presenteras vårens temadagar på Vårdforum.

Alla aktiviteter sker i Vårdforums lokaler i sjukhusets huvudentré på Eugeniavägen 3 i Solna. Alla är välkomna och ingen föranmälan krävs.

Vill du går det också att kontakta oss på e-post:
vardforumsolna.karolinska@sll.se 

Hjärtats dag på Vårdforum

14 februari klockan 10.00-14.00

Välkommen till Vårdforum som uppmärksammar Hjärtats dag den 14 februari med en drop in-dag mellan klockan 10-14. Då kan du se filmer om hjärt-lungräddning, öva praktiskt på hjärt-lungräddning på dockor för baby, junior och vuxen. Instruktörer finns på plats för att visa hur du gör om någon behöver din hjälp. Du kan göra blodtryckmätning och du får träffa olika personal som har hjärtat i fokus, bland annat medverkar SMS Livräddare och personal från Tema Hjärta och Kärl. 

Sällsynta dagen på Vårdforum

6 mars klockan 9.00 - 15.00

I Sverige lever idag ungefär en halv miljon människor med en sällsynt diagnos. Man brukar säga att det finns runt 7 000 olika sällsynta diagnoser. I huvudsak handlar det om syndromdiagnoser som har genetiska orsaker, multiorganproblematik och leder till flera olika funktionsnedsättningar. Med den här dagen vill vi sprida kunskap om det sällsynta och fästa uppmärksamheten på sällsynthetens dilemma.

Varmt välkommen till en dag på Vårdforum fylld av sällsynt mingel, intressanta föreläsningar, patientföreningar och patientföreträdare.

Föreläsningar:

  • Tandvård och tandhälsa vid sällsynta diagnoser
  • Vägen till diagnos och nya diagnostiska verktyg
  • Hur vården vi de sällsynta barnen
  • Forskning kring sällsynta diagnoser

Nyfiken på att veta mer? Kontakta någon av oss:
karin.hogvall@sallsyntadiagnoser.se
kristina.gustafsson-bonnier@sll.se

Ett samarrangemang med Riksförbundet Sällsynta diagnoser och Centrum för Sällsynta diagnoser.

Addison dag på Vårdforum

10 april klockan 10.00 - 14.00

Välkommen till drop in på Vårdforum om den ovanliga sjukdomen Addison. Addisons sjukdom drabbar ca 50 personer årligen oavsett ålder och är en potentiell dödlig sjukdom. Dagen innehåller bland annat:

  • Patientföreträdare som berättar om egna erfarenheter och upplevelser.
  • Svenska Addisonföreningen deltar och berättar om vad de som förening gör förtt sprida kunskap om en sällsynt sjukdom.
  • Filmvisning, bokbord och annan viktig information om Addisons sjukdom.

Ett samarrangemang med Svenska Addisonföreningen.