Program hösten 2018

Här presenteras höstens program på Vårdforum.

Nedan kan du läsa programmet för Vårdforum hösten 2018. 

Alla aktiviteter sker i Vårdforums lokaler i sjukhusets huvudentré på Eugeniavägen 3 i Solna. Du hittar oss mellan Pressbyrån och Provtagningen.

Vill du går det också att kontakta oss på e-post:
vardforumsolna.karolinska@sll.se 

September: Fokus kognition

11 september klockan 10.00-12.00

Queen Silvia Nursing Award

Queen Silvia Nursing Award är ett stipendium för sjuksköterskestudenter på grund- och specialistnivå, där studenterna ansöker genom att skicka in innovativa idéer som kan förbättra vården av, och livskvalitén, för äldre och personer med demenssjukdom. Målet med stipendiet är att bidra till hållbara lösningar och arbetssätt för framtidens äldre- och demensvård.

MemoryBox är en mobilapplikation som syftar till att främja delaktighet och social samvaro för äldre och personer med demensdiagnos. Applikationen kan hjälpa anhöriga och vårdpersonal att främja samtal med den äldre samt aktivera långtidsminnen. Applikationen innehåller visuella, musikaliska och skrivna konversationstips och minnessupport.

13 september klockan 10.00-11.00

Första hjälpen vid akut förvirring

Margareta Skog, bland annat omvårdnadsansvarig Tema Åldrande, berättar om sin nya bok "Första hjälpen vid akut förvirring".

13 september klockan 13.00-14.00

Socialtjänstens stöd till anhöriga

Anhörigkonsulenter från Socialtjänsten deltar och berättar om sitt arbete med att stödja anhöriga. Du får veta på vilket sätt du kan få ta del av anhörigstöd och vad stöd kan bestå av.

19 september klockan 13.00-14.00

Mental prestation och stress

Cecilia Stenfors talar om kognitiva funktioner och stress. Cecilia är forskare på Karolinska Institutet och studerar yttre miljöfaktorer och inre biologiska processer som påverkar kognitiv funktion och prestation.

 

Oktober

10 oktober klockan 13.00-14.00

Läkarstudent

Du får träffa Kajsa Müllersdorf, läkarstudent på KI och Karolinska universitetssjukhuset Huddinge. Kajsa, 34 år, arbetade tidigare som ingenjör och har valt att vidareutbilda sig inom medicin. Välkommen att lyssna på erfarenheterna av att vara student på ett av Europas ledande medicinska universitet och hur praktik på Karolinska sjukhuset integreras i utbildningen.

18 oktober klockan 14.00-15.00

Riktlinjer för läkare och läkarstudenter i sociala medier

Välkommen att höra Ulrika Sandén berätta om de etiska riktlinjerna som Svenska Läkaresällskapet har tagit fram gällande sociala medier för läkare och läkarstudenter. Frågeställningar som kommer att beröras är bland annat: är det tillåtet för läkare att diskutera patientfall i sociala medier och bör eller ska läkaren inhämta patientens samtycke innan en sån diskussion. Detta och fler frågor behandlas av Ulrika som är jur.dr. i medicinsk rätt och universitetslektor i rättsvetenskap.

23 oktober klockan 13.00-14.00

Författarmöte: Fysioterapi i palliativ vård

Välkommen till höstens författarmöte med Erika Franzén och Sylvia Sauter. Erika Franzén, fysioterapeut och FOU-chef på Funktion Hälsoprofessioner, har tillsammans med Sylvia Sauter och Ammis Lubcke, skrivit en bok om fysioterapi och rörelseglädje tills livet tar slut. Att fortsätta röra sig och träna, fastän man är i ett palliativt skede, bidrar till ökad livskvalité, då patienterna kan behålla sin självständighet så länge som möjligt.

 

November

6 november klockan 13.00-14.00

Etik på Karolinska

Vad gör ett etikråd? På vilket sätt lyfts de etiska frågorna inom sjukhuset? Vilket stöd finns vid ett etiskt dilemma? Åsa Hällström, etiksamordnare på Karolinska Universitetssjukhuset, berättar om arbetet med klinisk etik på sjukhuset

8 november klockan 10.00-11.00

Etiska dilemman

Anna Slettmyr berättar om olika etiska dilemman i sin vardag på en intensivvårdsavdelning och hur etiska dilemman kan hanteras. Anna är intensivvårdssjuksköterska och universitetssjuksköterska med inriktning etik samt medlem i Karolinskas Etiksråd.

22 november klockan 10.00-11.00 

Stöd till barnfamiljer – Family Talk Intervention

Hur är det att vara barn i en familj där en förälder eller barnet är sjukt? Anna Patzauer Personne, socionom, och Åsa Högman, diakon, berättar om stödprogrammet som ingår i ett forskningsprojekt på Ersta Bräcka Högskolas Palliativa forskningscentrum.

27 november klockan 10.00-11.00

Medicinsk Teknik

Du får träffa Andreas Hultgren, som är civilingenjör och jobbar som medicinteknisk ingenjör på röntgen. Andreas har jobbat på Karolinska i 10 år och varit med i planeringen av röntgenavdelningen på Nya Karolinska samt som tekniskt funktionsansvarig under flyttarna från Gama Karolinska.

28 november klockan 10.00-11.00

Säkerhet på sjukhuset

Du får träffa Caroline Tammik, säkerhetskoordinator, som talar om säkerhetsfrågor på Karolinska universitetssjukhuset. Du får också träffa en ordningsvakt som berättar om hur en arbetsdag i uniform kan se ut.