Vårdforum

En mötesplats för patientinflytande på Karolinska Universitetssjukhuset.

Verksamhet

Vårdforum är en mötesplats för patientinflytande där patienter, närstående och yrkesverksamma kan bidra med sina erfarenheter och upplevelser på Karolinska Universitetssjukhuset. Dina förbättringsförslag och synpunkter tas emot av Vårdforum som för dem vidare till ansvariga inom Karolinska. Vårdforum kan också ge dig vägledning i vart du kan vända dig med olika frågor som rör hälso- och sjukvård.

Temadagar våren 2019

Temadagar för våren 2019 hittar du här.

Nyhetsbrev

Prenumerera gärna på nyhetsbrevet "Aktuellt på Vårdforum" för att få uppdaterad information om våra temadagar. Klicka här för att prenumerera.

Kontaktuppgifter till Vårdforum i Solna

Besök Vårdforum i sjukhusets huvudentré på Eugeniavägen 3.

Eller kontakta oss på e-post:
vardforumsolna.karolinska@sll.se