Vårdforum

En mötesplats för patientinflytande på Karolinska Universitetssjukhuset.

Verksamhet

Vårdforum är en mötesplats mellan vården och besökare på Karolinska Universitetssjukhuset. Du kan exempelvis vara patient, närstående, anhörig eller personal. Syftet med Vårdforum är att skapa en öppen plats dit du kan vända dig med frågor och funderingar kring den hälso- och sjukvård som bedrivs på Karolinska Universitetssjukhuset.

Har du erfarenheter och upplevelser du vill tala med någon om, är du välkommen till Vårdforum. Dina förbättringsförslag och synpunkter kan vi föra vidare till ansvariga inom Karolinska.

Vid behov av kontakt med andra instanser i samhället, såsom myndigheter, patientföreningar eller frivilligorganisationer, kan Vårdforum ge dig tips och vägledning.

Du är välkommen till Vårdforums evenemang där du kan ta del av den forskning, vårdutveckling och innovation som sker inom Karolinska Universitetssjukhuset.

Vårdforum i Solna startade i april 2018 och är en verksamhet under uppbyggnad. Från och med första kvartalet 2019 öppnar Vårdforum också i Huddinge. Välkommen att ställa frågor och bidra med idéer och förslag till Vårdforums verksamhetsutveckling.

Program för hösten 2018

Programmet för hösten 2018 hittar du här.

Nyhetsbrev

Prenumerera gärna på nyhetsbrevet "Aktuellt på Vårdforum" för att få uppdaterad information om våra aktiviteter. Klicka här för att prenumerera.

Kontaktuppgifter till Vårdforum i Solna

Besök Vårdforum i sjukhusets huvudentré på Eugeniavägen 3.

Du hittar oss mellan Pressbyrån och Provtagningen.

Eller kontakta oss på e-post:
vardforumsolna.karolinska@sll.se