Dina läkemedel

Läkemedel är en av sjukhusets viktigaste behandlingsmöjligheter. Behandlingen kan rädda liv, minska symtom och förbättra livskvalitet.

Under din sjukhusvistelse

När du är inlagd som patient på sjukhuset förser vi dig med de läkemedel som ordineras. Detta gäller även de läkemedel du använder redan innan du skrivs in. Det är bra om du har med dig en lista över de läkemedel du tar hemma. Annars så kan ansvarig läkare på sjukhuset via en webbplats få tillgång till de läkemedel du hämtat ut på apoteket. För att detta ska kunna göras krävs ditt medgivande.

Det är också ytterst viktigt ur säkerhetssynpunkt att du berättar för din vårdgivare vilka läkemedel du tar så att det ena läkemedlet inte försämrar den andras effekt. 

När du blir utskriven

När du skrivs ut ska du få en genomgång av de läkemedel du tar och varför du ska ta dem. Ofta får du en så kallad läkemedelsberättelse där detta framgår och en kopia på din läkemedelslista. Om du behöver fortsatt vård hos en annan vårdgivare skickas läkemedelslistan och läkemedelsberättelsen dit.

Apotek på sjukhushusområdet

Om du behöver hämta ut läkemedel på apotek innan du åker hem så finns det två apotek på sjukhusområdet i Solna. Ett mellan huvudentrén och busstorget, och ett i huvudentrén på Radiumhemmet som i första hand är avsett för Radiumhemmets patienter. I Huddinge hittar du apoteket i bortre änden av centralhallen.

Har du frågor om dina läkemedel?

Om du har frågor om dina läkemedel bör du i första hand prata med din behandlande läkare. Du kan också ringa till Läkemedelsupplysningen (LMU) som är en upplysningstjänst där du kan ställa generella frågor om dina mediciner – hur de fungerar, hur du ska ta dem och förvara dem. Du kan även diskutera frågor som rör risker och biverkningar eller andra frågor kring användning av läkemedel. Telefon: 0771 46 70 10