Lex Maria 2016.11.18

Tarmskada i samband med komplicerad gynekologisk operation

2016-11-18
K 3593-2015

En kvinna genomgick en operation på grund av livmoderkroppscancer. Operationen komplicerades av att hon tidigare var behandlad mot ändtarmscancer och en del av tunntarmen fick avlägsnas. Efter operationen tillstötte komplikationer i form av kräkningar samt sjunkande blodvärde. En gastroskopi (inspektion av magsäcken, matstrupen eller tolvfingertarmen från insidan via video- eller fiberendoskopisk teknik) planerades sex dagar efter operationen men patienten påträffades medvetslös samma morgon och avled efter försök till återupplivning.

Händelsen har medfört allvarlig vårdskada och anmäls därför till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria.