Bristande följsamhet till gällande riktlinjer

2017-02-01
K 3714-2016

Patient med levercirrhos och därmed en ökad risk för levercancer, går på regelbundna kontroller med ultraljud var 6-12:e månad enligt riktlinjer. I samband med återbesök blev inte någon ny ultraljudsundersökning beställd varför nästa undersökning inte blev av förrän efter cirka 18 månader. Då fann man en tumörförändring som sedermera visade sig inte vara levercancer utan en gallgångscancer som inte var tillgänglig för kirurgisk botande behandling. Patienten erbjöds palliativ cellgiftsbehandling. Bristande följsamhet till gällande riktlinjer och rutiner har inneburit en sannolikt fördröjd diagnos av denna tumör.