Fördröjd behandling

2017-01-02
K2484-2016

Patient sökte vård på akutmottagning och lades in för observation. Efter fem dagars vårdtid konstaterades en akut tarminflammation (kolit) och behandling sattes in. Patienten överfördes därefter till en gastroenterologisk avdelning. Efter fyra dagars behandling försämrades patienten och dagen därpå bedömde gastroenterolog att det fanns en stor risk att tarmen skulle spricka. En kirurg bedömde dock inte risken som överhängande och förordade en ny bedömning nästkommande dag eller akut vid behov. Patienten försämrades under natten och dagen efter akutopererades han med borttagande av en sprucken tjocktarm. Efteråt stabiliserades läget men tre dagar efter operationen uppkommer ett hjärtstillestånd och patienten avlider.