Fördröjd diagnos

2017-02-01
K 3826-2016

Hos en patient som tidigare opererats för bukspottkörtelcancer fann läkare, i samband med skiktröntgenkontroll, en förändring på äggstocken. Remiss till Gynekologkliniken planerades men remissen blev inte skriven. En månad senare uppmärksammade patienten detta via sin vårdcentral och patienten kunde sedan få behandling för en dottersvulst. Händelsen hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada och anmäls till Inspektionen för vård och omsorg enligt Lex Maria.
Händelsen har kunnat medföra allvarlig vårdskada och har därför anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt Lex Maria.