Larmpanelen ur funktion

2016-12-13
K 2016-4464

En äldre patient med allvarlig akut hjärtsjukdom hjärtövervakades efter ett operativt ingrepp. Övervakningsutrustningen larmade för sjunkande hjärtsfrekvens och patienten förlorade medvetande. Närvarande personal hanterade den akuta situationen. För att kunna göra ytterligare operativt ingrepp larmades narkosjour via det ordinarie installerade larmsystemet som inte fungerade. Då larmade man via reservsystemet telefoni, vilket fungerade inom utsatta tidsramat. Det operativa ingreppet genomfördes. Att det primära larmet inte fungerade anmäls nu till IVO enligt Lex Maria.