Lex Maria 2016.12.19

Fallskada i rullstol

2016-12-19
K 3829-2016

Patient med muskel svaghet på grund av hjärnblödning inkom till vårdavdelning för mobilisering och träning. Patienten var rullstolsburen med nedsatt förflyttningsförmåga och bedömdes som riskperson för fall.
Patienten föll och slog i huvudet. Röntgen av kotpelare visade fraktur i bröstryggen.
En bidragande orsak till fallet ansågs vara att rullstolens tippskydd var uppfällda.

Händelsen har medfört allvarlig vårdskada och har därför anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt Lex Maria.