Antibiotika gavs till fel patient

K 2016-4277
2016-12-16

En patient som vårdades på nyföddhetsavdelning skulle få intravenös antibiotika. Patienten fick en annan patients läkemedel. Sprutan med läkemedlet var markerad med rätt preparat, namn, personnummer datum och klockslag vid iordningsställande.
Sjuksköterskan som gav läkemedlet blev avbruten i sitt arbete med att dela läkemedel till olika patienter vilket kan ha bidragit till feladministreringen som gav patienten en 6 gånger för stor dos.
Patienten uppvisade inga tecken på skada, varken kroppsligt eller laboratoriemässigt.
Händelsen hade kunnat medföra allvarlig vårdskada och har anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria.