Kärlskador i samband med urologisk operation

K 2112-2016
2016-12-28

Händelsedatum 2016-06-01

Händelsen rör en man som genomgått cellgiftsbehandling på grund av spridd testikelcancer. På multidisciplinär konferens fattades beslut om att försöka ta bort så mycket kvarvarande tumörmassa i buken som möjligt, trots många riskfaktorer. Vid ingreppet, som var mycket komplicerat, fick man vid borttagande av tumörvävnad runt de stora blodkärlen skador på dessa, som åtgärdades på olika sätt. Under senare delen av operationen uppkom blodproppsbildning i blodkärlen till höger ben som togs bort med s.k. "sotning". Detta genomfördes utan kontakt med kärlkirurg. Efter operationen uppkom nya blodproppar i höger ben som åtgärdades av kärlkirurg. Mannen överfördes två dagar efter operationen till Kärlkirurgisk klinik och flyttades till intensivvårdsavdelning för fortsatt vård. Efterförloppet blev långt och komplicerat. Hans tillstånd förbättrades dock successivt och han kunde, efter fem veckor, överföras till hemsjukhuset för fortsatt vård.
Händelsen har medfört allvarlig vårdskada och anmäls därför till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria.