Lex Maria 2016.11.18

Gravid kvinna med värkar skickades hem - födde hemma

2016-11-18
K 381-2016

En frisk kvinna väntade sitt tredje barn och sökte för buksymptom och minskade fosterrörelser i graviditetsvecka 40. Under besöket började hon få värkar men eftersom man inte bedömde att det var etablerade förlossningsvärkar fick hon åka hem. Strax efter hemkomsten fick hon mycket kraftiga värkar och kort därefter föddes barnet hemma, just när ambulanspersonalen hade kommit. Händelsen var mycket traumatisk för patienten som var ensam hemma när värkarna tilltog.
Händelsen har medfört allvarlig vårdskada och anmäls därför till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria.