Lex Maria 2016.11.29

Hudskada efter fixeringstejp

2016-11-29
K 1520-2016

Mycket för tidigt fött barn krävde intensivvård från födseln. Barnet respiratorbehandlades med hjälp av tub införd från näsan till luftstrupen. Tejpen, som med stark vidhäftningsförmåga fixerade tuben, fastnade i överhuden och orsakade en djup sårskada på ena kinden. Det uppstod en blödning och senare även svampinfektion i såret.
Händelsen har rapporterats till tillverkaren av tejpen.
Händelsen har medfört allvarlig vårdskada och anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria.