Lex Maria 2016.08.01

Fördröjd operation

2016-08-01
K 2383-2016

Patient som sedan 2010 kontrollerats med magnetkameraundersökningar, för ett förstadium till cancer i bukspottkörteln. Vid en undersökning sommaren 2015, sågs tecken till försämring och en multidisciplinär konferens rekommenderade operation, med bortagande av bukspottkörtelns svans, samt mjälte. Patienten informerades om detta och beslut om operation togs och att detta skulle göras under senhösten, eftersom det rörde sig om ett förstadium till cancer. Patienten opererades i november, men en mikroskopisk undersökning visade cancer med spridning till lymfkörtlar. Operationen hade således senarelagts och frågan är om denna fördröjning inneburit att förstadiet övergått i cancer.
Händelsen har medfört allvarlig vårdskada och har därför anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt Lex Maria.