Lex Maria 2016.08.01

Utebliven uppföljning efter canceranmälan

2016-08-01
K1900-2016

Patient med ulcerös kolit som tidigare opererat bort tjocktarmen. På grund av risken för cancerutveckling i den kvarvarande ändtarmen har patienten kontrollerats årligen. Vid kontrollundersökning i december 2014 bedömde läkare att det var inflammerat men tog också vävnadsprover. Dessa visade grava cellförändringar som canceranmäldes, men någon annan åtgärd, än vanlig rutinkontroll om ett år, planerades det inte för. Ett år senare visade vävnadsproven cancer och ändtarmen togs bort med titthålsteknik. Lyckligtvis hade cancern inte spridit sig och patienten kunde botas.
Händelsen har kunnat medföra allvarlig vårdskada och har därför anmälts till Inspektionen för