Lex Maria 2016.07.29

Planerat kejsarsnitt med tarmperforation i efterförloppet

2016-07-29
K 437-2015

En kvinna genomgick ett planerat kejsarsnitt p.g.a. föreliggande moderkaka. Operationen var komplikationsfri. Efter operationen kom tarmarna inte igång som förväntat utan patienten fick svåra smärtor, uppblåst buk, avsaknad av tarmrörelser och så småningom kräkningar. Man undersökte med datortomografi flera gånger som visade vidgade tarmar men utan tecken på mekaniskt stopp. Man försökte behandla med mobilisering, tömning av gaser från tarmen via endoskopi samt med tarmstimulerande läkemedel. Efter sex dagar blev patienten sämre och man opererade på nytt varvid man fann flera mindre hål i tarmarna. Man fick ta bort en bit tarm och tillfälligt lägga upp en stomi som lades ner efter fyra månader. Perforationerna i tarmarna bedömdes bero på cirkulationsrubbning på basen av kraftig utvidgning. Det var många inblandade läkare, inklusive kirurger, i förloppet som blev mycket traumatiskt för patienten.
Händelsen har medfört allvarlig vårdskada och anmäls därför till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria.