Lex - Maria 2016.07.29

Njurartär stängdes av misstag av med metallclips under operation

2016-07-29
K 3592-2015

Patienten genomgick en planerad operation där livmoder, äggstockar och äggledare togs bort. Dessutom genomfördes utrymning av lymfkörtlar på grund av en konstaterad högriskcancer. Under operationen uppstod en mindre blödning strax under vänster njurven vilken stoppades med anläggande av metallclips.
Efter operationen hade kvinnan svårt att vara uppe på grund av lågt blodtryck och yrsel. Tre dagar efter operationen konstaterades stigande infektionsparametrar (CRP 350 /"snabbsänka") och patienten påbörjade antibiotikabehandling. Efter ytterligare ett par dagar hade kvinnan smärta på höger sida där ett bukdränage suttit. Sex dagar efter operationen utfördes datortomografi på grund av fortsatt kraftigt förhöjt CRP, stigande kreatinin ( njurfunktion) och feber trots antibiotikabehandling. Det kunde då konstateras att vänster njure slutat att fungera på grund av att man av misstag stängt av vänster njurartär med metallclips. Urologspecialist rekommenderade konservativ behandling vilket innebar att patienten endast hade en fungerande njure vid utskrivning.
Händelsen har medfört allvarlig vårdskada och anmäls därför till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria.