Lex Maria - 2016.07.11

Patient med muskelventrombos drabbades av lungemboli

2016-07-11
K1847-2016

En patient sökte till akutmottagningen p.g.a. smärta i höger ben där utredning påvisade en mindre blodpropp i muskelven (muskelvenstrombos). Patienten behandlades i enlighet med gällande riktlinjer och fick instruktioner att återkomma till sjukhuset vid försämring. Han fick följande dagar tilltagande symtom från benet och ringde till någon enhet vid sjukhuset där han fick instruktioner att avvakta med att söka vård igen. Telefonsamtalen och de råd som givits dokumenterades inte i journalen. Patienten drabbades av en massiv lungemboli 10 dagar efter besöket på akutmottagningen. Det kan inte uteslutas att de råd som patienten fick vid telefonsamtalen med sjukhuset bidrog till förloppet och att patienten drabbades av massiv lungemboli.

Händelsen har medfört en allvarlig vårdskada och har anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt Lex Maria.