Lex Maria 2016.06.28

Spridning av antibiotikaresistent smitta

K 2205-2016
2016-06-28

Under våren 2016 upptäcktes ett utbrott av en bakterie med antibiotikaresistens.
Chefläkare, vårdhygien och smittskyddsläkare har utfärdat omfattande hygienronder samt åtgärdsprogram i patienternas vårdkedja, tillsammans med verksamheten. Läget är trots dessa åtgärder inte helt under kontroll.
Händelsen har medfört allvarlig vårdskada och därför anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria.