Lex Maria 2016.03.01

Fördröjd diagnos av djup ventrombos med lungemboli

2016-03-01
K 3342-2015

Patient som inkom till sjukhuset på grund av böld på halsen med hotad luftväg, bölden tömdes och vård gavs vid intensivvårdavdelning. Efter det flyttades patienten till vårdavdelning. Där försämras patienten med symtom som ökad förvirring, feber och svullet höger ben. Patienten stod på blodförtunnande läkemedel i förebyggande dos. Efter kontakt med läkare beställdes ett akut ultraljud av ben, men inget nämndes om andningsbesvär i remissen och ingen vårdpersonal tog kontakt med röntgen, varav tid för ultraljud gavs först till dagen efter. Patientens tillstånd försämrades ytterligare, jourläkare tillkallades men hann inte till avdelningen för bedömning. Morgonen dagen efter, tillkallades MIG teamet och patienten diagnostiserades, via röntgen, med en djup ventrombos och lungemboli. Patienten vårdades och behandlades framgångsrikt på intensivvårdsavdelning.

Händelsen har kunnat medföra allvarlig vårdskada och har därför anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt Lex Maria.