Lex Maria - 2016.07.15

Bedömdes ha spänningshuvudvärk- DT visade på blödning

2016-07-15
K 2113-2016

Patienten sökte akut med kraftig huvudvärk, yrsel och högt blodtryck. Patienten svarade bra på smärtlindring och det hela bedömdes som spänningshuvudvärk. Tre dagar senare återkom patienten med samma symtom. En datortomografi av hjärnan genomfördes och den visade på en färsk blödning. Patienten togs då över av Neurokirurgiska kliniken för vidare omhändertagande.
Många patienter söker för huvudvärk och många gånger rör det sig om ofarlig spänningshuvudvärk. Denna händelse har anmälts till Inspektionen för Vård och Omsorg enligt lex Maria.