Lex Maria 2016.10.27

Administrering av för hög dos av blodförtunnande läkemedel

2016-10-27
K 1865-2016

Barn som genomgick planerad transplantation. Efter operationen ordinerades infusion av blodförtunnande medel (Heparin) i syfte att minska risken för blodpropp. Heparininfusionen administrerades i högre dos än vad som var ordinerat. Detta ledde till en risk för skada i form av blödning. När det upptäcktes att för mycket Heparin administrerats stängdes infusionen av och åtgärder vidtogs för att förhindra skada. Någon skada uppstod ej och barnet skrevs ut från sjukhuset efter cirka två veckors vårdtid.

Händelsen hade kunnat medföra allvarlig vårdskada och har därför anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt Lex Maria.