Lex Maria 2016.09.13

Patient avlider efter provtagning i lungorna

2016-09-13
K 2108-2016

Patienten kom då röntgen visat misstänkt allvarliga förtätningar i en lunga, och med symptom såsom lunginflammationer och blodhosta. Efter diagnostisk vävnadsprovtagning i lungorna blev patienten medvetslös. Röntgen visade komplikation i form av luft i lungsäckarna. Tillståndet stabiliserades till en början men några dagar senare försämrades patienten och trots återupplivningsförsök gick inte patientens liv att rädda.
Händelsen har anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria.