Lex Maria 2016.09.01

Fallskada trots vidtagna åtgärder inför fallrisk

2016-09-01
K 1659-2016

Patient med demenssjukdom vårdades på medicinsk akutvårdsavdelning (MAVA). Förhöjd fallrisk identifierades vid inläggning på avdelningen och vissa åtgärder vidtogs för att minska fallrisken. Patienten ramlade dock trots detta under vårdtiden och ådrog sig en höftfraktur som krävde operation.

Denna händelse medförde en allvarlig vårdskada för patienten och har anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria.