Lex Maria - 2016.05.25

Försenad diagnos

2016-05-25
K 1028-2016

Patient sökte akut för långvarig hosta som förvärrats sedan några dagar. Lungröntgen visade revbensfraktur samt stråkiga förändringar i båda lungorna. Patienten ordinerades smärtstillande och hostdämpande läkemedel. Två månader senare sökte patienten åter, för tillkommen böld i sätesregionen. Svar på bakterieodling visade inga bakterier, ny lungröntgen visade dock tätare infiltrat men patienten remitterades inte vidare för utredning.
Ytterligare 3 månader gick och patienten sökte igen för en ny böld och prov skickades för tuberkulos PCR, vilket var positivt. Patienten blev då inlagd och behandlades för tuberkulos.

Fördröjd diagnos har utsatt patienten för allvarlig vårdskada och händelsen har anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria.