Lex Maria - 2016.05.13

Överförskrivning av smärtstillande

K1352-2016
2016-05-13

Under ett vårdtillfälle av patient med opioidkrävande kroniska buksmärtor uppgav denne sig ha tagit stora mängder Oxycodon i suicidsyfte. Patienten fick behandling och övervakades utan allmänpåverkan och det är oklart om patienten faktiskt tagit tabletterna. Emellertid framgick att patienten haft tillgång till stora mängder av opiater eftersom en överförskrivning skett i samband med utskrivning vid ett tidigare vårdtillfälle. Recepten, vilka genast makulerades, skrevs av en icke legitimerad vikarierande underläkare. Chefläkare bedömde att det förelegat risk för allvarlig vårdskada, varför anmälan enligt Lex Maria har gjorts. Underläkaren arbetar idag under mer systematiserad och strikt handledning.

Händelsen har kunnat medföra allvarlig vårdskada och har därför anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt Lex Maria.