Lex Maria - 2016.05.25

Uppvaknande under narkos

2016-05-25
K 0892-2016

En patient vaknade oförväntat till under en neurokirurgisk operation då sömnmedelstillförseln blev blockerad av att infarten inte fungerade som den skulle. Vid detta tillfälle åkte luftvägstuben ut och patienten sövdes akut ned igen och fick en ny luftvägsslang på plats. Patienten led ingen skada av det inträffade. Händelsen bedöms dock så allvarlig att den anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria.