Lex Maria - 2016.05.23

Behov av sjukhusbehandling men återremitterad till vårdcentral

2016-05-23
K 0957-2016

Patienten remitterades från vårdcentral till akutmottagningen p.g.a. misstanke om nydebuterad diabetes typ 1. På akutmottagningen genomfördes klinisk undersökning och kontroll av blodprover som visade förhöjd blodsockernivå men för övrigt normala fynd. Patienten återremitterades till vårdcentral för insättning av behandling men vid misstanke om nydebuterad diabetes typ 1 bör behandlingen inledas vid sjukhus. Detta uppmärksammades av läkare på vårdcentral och patienten fick återkomma till akutmottagningen samma dag för inläggning. Enligt vår bedömning och utredning borde patienten ha lagts in redan vid första besöket på akutmottagningen och att så inte skedde utsatte patienten för risk att drabbas av komplikation.

Händelsen hade kunnat medföra allvarlig vårdskada och har därför anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria