Lex Maria - 2016.05.13

Försenad utredning på grund av oklarheter vid inläggning på vårdavdelning

2016-05-13
K 1105-2015

Patient med svår leversvikt inkom till Karolinska Universitetssjukhuset med medvetandepåverkan. Datortomografi av hjärnan visade en hjärtinfrakt av oklart datum men patientens medvetandepåverkan bedömdes bero på leversvikt. Patienten lades in som hepatologpatient men blev av oklar anledning registrerad som kirurgpatient. Detta gjorde att patienten inte rondades av hepatologläkare förrän två dagar senare och man fann klara tecken till stroke. Patienten överfördes till neurologen. Neurologen bedömde dock att just denna patient, på grund av sin grundsjukdom, inte hade kunnat erhålla akut trombolysbehandling och att förseningen därför inte hade påverkat sjukdomsförloppet. Dock har oklarheterna kring rondning och registrering medfört en risk för vårdskada.

Händelsen har kunnat medföra allvarlig vårdskada och har därför anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt Lex Maria.