Lex Maria - 2016.05.12

Nyfött barn dog i samband med förlossning

2016-05-12
K0627-2016

 

En tidigare väsentligen frisk kvinna födde sitt första barn. Förlossningen sattes igång vid fullgången tid p.g.a. oro. I slutskedet av förlossningen uppkom tilltagande förändringar i barnets hjärtfrekvens. Barnet föddes svårt medtaget och avled efter cirka två timmar trots intensiva åtgärder av barnläkare.

Händelsen har medfört allvarlig vårdskada och anmäls därför till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria.