Lex Maria - 2016.03.15

Patient suiciderar på vårdavdelning

2016-03-15
K 2240-2015

Patienten kom på återbesök till sin läkare för att få besked om den pågående tumörutredningen.

Han lades då in akut på grund av buksmärtor. Tre dagar senare får patienten, i sällskap av familjen, information om att utredningen visat på aggressiv tumörsjukdom. Patienten var helt införstådd med att han hade en allvarlig sjukdom. Tidig morgon dagen därpå hade patienten valt att ta sitt liv. Han hittades utanför fönstret flera våningar nedanför avdelningen. Patienten hade bedömts som adekvat ledsen men inte suicidal.

En mycket allvarlig händelse har inträffat och den kunde inte förutses. En åtgärd som vidtagits är kontroll av låsbarheten av fönstren på vårdavdelningen.

Händelsen, som medfört allvarlig vårdskada är anmäld till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria.