Lex Maria - 2016.03.15

Fallskada- höftfraktur

2016-03-15
K 375-2016

Patient med grundsjukdom lungcancer och spridning till hjärna och skelett sökte akutvård på grund av nedsatt allmäntillstånd och infektionssymtom. Vid ankomst till sjukhuset hade patienten en perifer venkateter som suttit i sex dygn.

Patientens fallrisk var väl känd och hon fick antihalkstrumpor och rullator samt uppmanades att be om hjälp vid behov av att gå på toaletten.

Efter ett toalettbesök, ringde patienten på klockan men inväntade inte hjälp. Patienten gick själv, ramlade och ådrog sig en höftfraktur och en bula i pannan. Patienten opererades dagen efter. Successivt försämrades patienten och efter cirka två veckor flyttades patienten till Hospice och avled där kort efter.

Händelsen som medfört allvarlig vårdskada har anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria.