Lex Maria - 2016.03.04

Kvinna avliden i graviditetsvecka 35

2016-03-04
K 2245-2015

Händelsen rör en icke svensktalande kvinna som tidigare fött två barn. Under en tidigare och nuvarande graviditet hade hon ett svårbehandlat högt blodtryck. Trots behandling med läkemedel var blodtrycket mycket högt. I graviditetsvecka 35 fick hon andningssvårigheter och i tillkallad ambulans kort därefter ett cirkulationsstopp. HLR (hjärt-lung-räddning) påbörjades i ambulansen och vid ankomst till sjukhuset utfördes direkt ett kejsarsnitt i avsikt att öka chanserna till effektiv HLR på patienten. Detta lyckades inte och såväl mor som barn avled. Sammanfattningsvis bedöms kvinnan inte ha fått tillräcklig behandling och uppföljning av blodtrycket även om dödsorsaken inte helt har kunnat klarläggas.

Händelsen har medfört allvarlig vårdskada och har anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria.