Lex Maria 2016.05.13

Bristande rutiner i samband med utskrivning

2016-05-13
K 1353-2016

Patient sökte akuten för buksmärtor. Kliniskt och radiologiskt gjordes bedömningen inflammerade tjocktarmsfickor (divertikulit). I samband med utskrivningen missade utskrivande läkare att remittera patienten för rutinmässig undersökning av tjocktarmen. Åtta månader senare inkom patienten med nya besvär och man konstaterade en tjocktarmscancer. Patienten har därefter opererats för cancern utan spridning till lymfkörtlarna trots att en avsevärd fördröjning av diagnosen förelegat.

Händelsen har medfört allvarlig vårdskada och har därför anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt Lex Maria.