Lex Maria - 2015.01.28

Allvarlig vårdskada på grund av fördröjd diagnostik

2015.01.28

Patient från annat landsting med en konstaterad cystisk förändring i bukspottkörteln där kirurgi rekommenderades . Patienten bedömdes dock vid ett besök behöva undersökning av hjärtlungfunktionen innan beslut om operation skulle tas. Det blev dock en oacceptabel fördröjning för dessa undersökningar och onödiga väntetider till mottagningsbesök för definitivt operationsbeslut. Vid kontrollröntgen inför operation observerades att tumören växt så pass mycket att den inte längre kunde opereras bort och patienten kunde endast erbjudas palliativ behandling.

Händelsen har medfört allvarlig vårdskada och har därför anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria.