Lex Maria - 2015.01.13

Fördröjning av säkerställd intravenös infart

2015.01.13

Litet barn med allmänpåverkan och som var gravt uttorkad på grund av inflammation i magsäck och tarmar, inkom till sjukhusets akutmottagning. Omedelbara åtgärder vidtogs i form av behandling och provtagning och barnet lades in på vårdavdelning. Det var svårt att föra in och bibehålla en perifer venös infart på barnet och när barnet efter några dagar blev kliniskt sämre gjordes ett stort antal stickförsök utan resultat. När barnet ytterligare försämrades utlöstes akutlarmet och narkosjouren var snabbt på plats och satte en infart. Beslut togs om att barnet skulle föras till barnintensivvårdsavdelning för fortsatt vård.

Händelsen har kunnat medföra allvarlig vårdskada och har därför anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria.