Lex Maria - 2015.03.06

Läkemedel administrerades på felaktigt sätt

2015-03-06

Patient med alzheimer demens och sväljsvårigheter blev inlagd på vårdavdelning för behandling med intravenös antibiotika. Av misstag fick patienten oral medicin uppdragen i injektionsspruta som därefter administrerades intravenöst. När detta uppdagades tillkallades läkare omedelbart, patienten övervakades under flera timmar och giftinformationscentralen kontaktades. Patienten upplevde inga sidoeffekter och incidenten föranledde ingen försämrad funktion hos patienten.

Händelsen har kunnat medföra allvarlig vårdskada och har därför anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt Lex Maria.