Lex Maria - 2015.12.01

Misstänkt vårdrelaterd Hepatit C- smitta

K 1864-2015
2015-12-01

Akut Hepatit-C- smitta (HCV) upptäcktes i samband med rutinmässig provtagning, juli 2013. Patienten vårdades på sjukhuset för hematologisk sjukdom. Provtagning i juni var negativt för HCV. Misstanke om vårdrelaterad smitta förelåg och ansvar för smittspårning överfördes till Smittskydd Stockholm.

På begäran av Smittskydd Stockholm utfördes smittspårning av medpatienter samvårdade under aktuell tidsperiod. Endast en patient testades positiv. Denne patient har efter utredning ej kunnat uteslutas som smittkälla.

Smittskydd Stockholm har rekommenderat att smittspåra personer som samvårdats med den misstänkta smitt källan. Provtagning för HCV sker fortlöpande i samband med nästa planerade provtagningstillfälle.

Händelsen hade kunnat medföra allvarlig vårdskada och har anmälts till IVO enligt lex Maria