Lex Maria - 2015.12.01

Blodutgjutelse och syrebrist orsakade cirkulationskollaps hos nyfödd.

K 507-2015
2015-12-01

Ett fullgånget barn föddes med kejsarsnitt efter sugklocka som inte tog. Barnet var i samband med förlossningen påverkat av syrebrist varför påskyndande av förlossning var indicerat. Barnet föddes blekt och taget, utan egen andning och med en blödning under huvudsvålen som snabbt fyllde på sig. Barnet drabbades av cirkulationssvikt.

Händelsen som medfört allvarlig vårdskada har anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria.