Lex Maria - 2015.12.10

Igångsättning av förlossning med komplikationer

K 1821-2015
2015-12-10

Förlossningen igångsattes i graviditetsvecka 37+0 hos en 40-årig kvinna. Indikationen var ett svårbehandlat tillstånd med oro och graviditetsrelaterade buksmärtor. Förlossningen igångsattes med T. Cytotec (värkstimulerande läkemedel), administrerat peroralt (via munnen) varannan timme enligt klinikens rutin. Normalt förlopp fram till och med dos nr fem då patienten fick mycket svåra smärtor. Gavs morfin och behandlingen fortsatte med ytterligare två doser. Därefter mycket snabb vaginal förlossning. Efter moderkakans avgång riklig blödning, patienten fördes till operation där man suturerade en större bristning i livmoderhalsen och i slidväggen. P.g.a. fortsatt blödning lades en ballongkateter i livmodern och buken öppnades för att utesluta inre skador. Total blödning sex liter.

Därefter komplicerat efterförlopp med svåra morfinkrävande smärtor, mest p.g.a. hematom (blodutgjutning) i slidan, vilket även fick tömmas kirurgiskt efter några dygn.

I internutredningen bedöms bristningarna i slidan och livmoderhalsen som orsakade av den snabba förlossningen, i sin tur troligen orsakad av fortsatt behandling med T. Cytotec trots starka smärtor. Övriga suboptimala faktorer av möjlig betydelse är språksvårigheter, bristfällig dokumentation, komplicerad bristning samt indikation för igångsättning. Fallet har diskuterats internt, rutiner har setts över och aktuellt PM har reviderats.

Händelsen har medfört allvarlig vårdskada och anmäls därför till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria.