Lex Maria - 2015.12.17

Utebliven signering av malignt PAD-svar

K2216-2015
2015-12-17

Patient som inkom med buksmärtor och där undersökning och röntgen visade blindtarmsinflammation. Patienten opererades och blindtarmen skickades för analys. Ett halvår senare kontaktades verksamheten från ett kvalitetsregister då de noterat att det var cancer i blindtarmen. Svaret från operationen var då ännu inte signerat. Patienten togs in och det gjordes en kompletterande canceroperation som inte visade några fynd av kvarvarande cancer. Patienten går nu på rutinkontroller. Verksamheten har utarbetat nya rutiner för signering av provsvar vid semester och längre tids frånvaro.

Händelsen har kunnat medföra allvarlig vårdskada och har därför anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt Lex Maria.