Lex Maria - 2015.11.27

Hjärninfarkt efter operation av godartad tumör på halsen

K509-2015

2015-11-27

En tidigare frisk patient opererades för en liten, godartad tumör på halsen belägen i anslutning till halspulsådern. En skada i blodkärlets vägg och en blödning uppkom under operationen. Medan skadan lagades stängdes blodflödet i stora halspulsådern kortvarigt av. Efter operationen hade patienten tecken på hjärnskada. Utredning visade då att proppbildning fanns i hjärnan och syrebristskada förelåg.
Ett ingrepp med syfte att öppna passage för blodet till hjärnan utfördes. Trots denna behandling försämrades patientens tillstånd successivt. Svullnaden i hjärnan tilltog med bortfall av kvarvarande hjärnfunktioner. Patienten avled sex dygn efter operationen på halsen.
Händelsen har medfört allvarlig vårdskada och har därför anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria.